Rebel Inc

Rebel Inc. (MOD, Unlocked) – ตัวจำลองที่เหมือนจริงใหม่ซึ่งเหตุการณ์กำลังพัฒนาในโลกหนึ่งซึ่งสงครามเพิ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้และแม้ว่าทหารได้ถอนคำสั่งในภูมิภาคแล้ว แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ต้องจัดการกับสถานการณ์ ควรสังเกตว่านักพัฒนาได้ให้ความสนใจอย่างมากกับโมเดลที่เหมือนจริงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้การเลี้ยวที่ไม่คาดคิดและเหตุสุดวิสัยต่างๆจะทำให้คุณต้องวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีการดำเนินการซึ่งอาจต้องใช้การพัฒนาอัลกอริธึมที่ซับซ้อน

Review & Discussion

Rate this post
0/5 (0 votes)