แนะนำ

PC Creator: Building Simulator
PC Creator: Building Simulator

PC Creator: Building Simulator

v5.5.8 by UltraAndre

PC building simulator. Build, manage and sell computers. Join the fun idle game

Android Android 5.0Simulation
4.3 ( 257 ratings )
Price: $0
Name PC Creator: Building Simulator
นักพัฒนา UltraAndre
ประเภท Simulation
ขนาด 185
เวอร์ชัน 5.5.8
Update May 3, 2022
MOD Unlimited Money
PC Creator: Building Simulator is the most famous version in the PC Creator: Building Simulator series of publisher UltraAndre
Mod Version 5.5.8
Total installs 5,000,000
Report Report Apps

  • Unlimited Money: For those who are passionate about computers, everyone knows that this is an extremely “expensive” passion. The cost of buying a computer is not cheap, and so are its components. In this game, you need a lot of money to upgrade your computer. Our Unlimited Money MOD version will help you with this. It will erase all your money problems, help you quickly get a computer that you like.

The PC Creator is a simulator tycoon game, where you try yourself as a PC builder for free!
You need to perform clients' orders with various requirements: to assemble a computer from the ground up, to mount the operating system's images, to upgrade a computer, to install different programs, fix the items, play real games, mine crypto, go viral and much more.

In addition to this, you have a special opportunity to create your mining farm like idle miner tycoon to mine cryptocurrency and to set up your own computer shop which makes our idle tycoon differ from other sims.


User-friendly interface
Despite the fact that our gaming setup has a lot of different functions, we made our best to develop a stylish, modern and comfortable interface for managing all tycoon game processes enjoy the idle clicker:
★ animated controls
★ useful tool-tips
★ user-friendly and plain positioning of buttons
★ elements icons speak for itself

All, mentioned above, you can see in the virtual world of the PC Creator tycoon game!

Build your PC from zero
You can build the PC of your dream in our business simulator. In the shop, you can choose and buy a motherboard, a processor, a video card and other parts. Then you are about to install the operating system, drivers, favorite programs and games. And all these you can do in the one idle tycoon game on your smartphone.

Wide choice of accessories
There are a lot of modern machine parts in the game: motherboards, processors, video cards (PS express, etc.), random access memory, power units for all tastes, CPU, GPU. Moreover, you can overclock these parts to the top and enjoy their productivity after this and become an idle miner.

How to improve your service creator studio center
By finishing clients' orders, you receive the experience points and the virtual coins. You can purchase a new room for your service center with earned money. Moreover, there is an opportunity to replace the equipment with a more powerful and modern one. You always see the progress as usual in idle or tycoon simulator.

Learn how to improve your PC
You will learn how to fix up personal computers while playing our clicker, replacing or repairing parts with better ones. In addition to this, you will notice that not all parts comply with other ones of your PC. Our simulator will teach you, how to choose details correctly, in case to make the most of your computer for gamers, stores, or individual orders. In case PC building game come looks like PC part picker on your computer. You'll have to make different construction sets to improve your professional skills in building games and business simulator!

Opportunity of installing popular operating systems
PC Creator give you an opportunity of installing popular operating virtual systems: Linux, macOS, Windows. The process of installing is very close to realistic, so it is a good time to learn how to install or fixing different OS'. You can really learn useful things just by playing idle tycoon.

Simulation of programs
There is the built-in PC simulator, with help of which you can install various programs, games and test them without leaving the game. To play your favorite games on your phone, what could be better? It's more than just a clicker.

Community
Things don't work out? Ask for some pieces of advice in the official chat of the game in discord, where players share their knowledge, experience and just communicate with each other on different subjects. There are contests and promotions held in our idle miner. You will be pleasantly surprised by them because job of our community is to make simulator games better! And by the way! If you want to try to assemble your PC in 3D – you're welcome in PRO version of PC Creator!

OPTIMIZATION UPDATE
- Fixed huge RAM usage
- Fixed long time loading of scenes
- Fixed ANR`s
- Fixed some crash cases
- Removed some methods of additional user verification
Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
PC Creator: Building Simulator

No votes so far! Be the first to rate this post.ดาวน์โหลด

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะดาวน์โหลดแล้ว PC Creator: Building Simulator for free. Here are some notes:

  • โปรดตรวจสอบคู่มือการติดตั้งของเรา
  • เพื่อตรวจสอบ CPU และ GPU ของอุปกรณ์ Android โปรดใช้ แอป CPU-Z
Rate this post

All Versions

PC Creator: Building Simulator
PC Creator: Building Simulator 5.5.8 MOD
ตุลาคม 5, 2022 185

What's Mod:

Unlimited Money

เพิ่มเติมUltraAndre

แนะนำสำหรับคุณ

คุณอาจชอบ