NEW STATE Mobile

กันยายน 29, 2022

สิงหาคม 11, 2020

#

Name
Size
Version
Update
MODMod Full
Publisher Pixelbite
Genre ยุทธศาสตร์
Installs
Android Android ยุทธศาสตร์
( 246 ratings )
Price: $ 0
Download (1.30 GB)

Rate this post

 

 

 

ค่ายฐาน

 

โรงพยาบาล

ทหารของคุณไม่สามารถฟื้นตัวได้หลังจากแต่ละแคมเปญ พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล หากพวกมันตายคุณจะไม่สามารถใช้มันได้อีกต่อไป ในการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากคุณต้องอัปเกรดโรงพยาบาลของคุณ

สปา

Xenowerk Tactics นำเสนอคุณสมบัติสปา เมื่อทหารของคุณใช้ Spa พวกเขาจะเพิ่มคะแนนประสบการณ์อย่างมาก พวกเขาจะได้รับการเพิ่มสถิติปลดล็อคทักษะใหม่เมื่อขึ้นสู่ระดับใหม่

 

กราฟิก

-