4.5 Reviews 516 Reads


By


Download APK

About

เป๋าตัง ใบใหม่ ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงิน ไม่ต้องพกกระเป๋าตังรูปแบบเดิม ๆ อีกต่อไป ใช้งานได้ทันทีเพียงมี รหัสผู้ใช้งาน Krungthai NEXT, หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม/เดบิตกรุงไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถลงทะเบียนใช้งานเป๋าตังได้ รวมถึงสามารถใช้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่าน G-Wallet และลงทุนในพันธบัตรหน่วยละบาทกับวอลเล็ต สบม.

เป๋าตัง ใบใหม่ ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงิน ไม่ต้องพกกระเป๋าตังรูปแบบเดิม ๆ อีกต่อไป
ใช้งานได้ทันทีเพียงมี รหัสผู้ใช้งาน Krungthai NEXT, หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม/เดบิตกรุงไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถลงทะเบียนใช้งานเป๋าตังได้ รวมถึงสามารถใช้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่าน G-Wallet และลงทุนในพันธบัตรหน่วยละบาทกับวอลเล็ต สบม.

Show More

Additional Game Information

Latest Version

Uploaded by

Laxua

Requirements

5.0

Android

5.0

Available on

Get  on Google Play

Category

Finance

Finance

4.5 Rating ( Votes )
Price: $ 0

What's News?

Last updated on

Gallery

 

Rate and Review on Google Play Store

Total Reviews: 4,012
Rating
4.5
4k Review
5
4
3
2
1