ตุลาคม 05, 2022

11 months ago

Name
Size
Version
Update
Publisher CASUAL AZUR GAMES
Genre Simulation
Installs
Android Android Simulation
( 417 ratings )
Price: $ 0
Rate this post

Harvest.io MOD APK ในรูปแบบ 3D เป็นเกมจำลองสถานการณ์ที่สนุกและให้ความบันเทิงอย่างแท้จริงจากผู้จัดพิมพ์ CASUAL AZUR GAMES คุณจะวิ่งไปเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เป้าหมายคือการเป็นชาวนาที่เร็วที่สุดในหมู่บ้านและไม่ถูก “ทำร้าย” โดยคนอื่นระหว่างทางที่จะเก็บเกี่ยว เกมดังกล่าวสามารถเล่นในโหมดออฟไลน์กับ AI หรือเล่นออนไลน์กับผู้คนมากมายทั่วโลก

-

Recommended for You